11.12.2019 Baneheia-saken

Det blir ikke fattet vedtak i Baneheia-saken før jul.

Kommisjonen tar sikte på å drøfte saken videre i kommisjonsmøte 22. – 23. januar 2020.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215